top of page

Visie & missie 

Missie:

Het organiseren van sing-ins op Goeree- Overflakkee waarin jong en oud, christen of niet-christen, mensen met of zonder kerkelijke achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, relaties bouwen en versterken.

Bovenal de warme, helende, bevrijdende en genezende boodschap van Gods liefde kunnen ontvangen, delen of doorgeven. Door samen te zingen en God te aanbidden tot Zijn eer en Glorie!


Visie:

We organiseren 3x per jaar een sing-in. We doen dit op karakteristieke locaties  op Goeree-Overflakkee voornamelijk op boerderijen. Vanuit gebed worden de activiteiten ontplooid. We zijn op zoek naar de verbinding tussen christenen op Flakkee en willen een lichtbaken te zijn voor een ieder die God nog niet kent. We staan open voor uitbreiding of samenwerking voor activiteiten zoals evenementen met jongeren en kinderen.

logo GO&Sing4God BLACK.png
Visie : Bio
bottom of page